İnşaat Mühendisliği Hakkında

İnşaat mühendisliği, insan varlığının başlangıcından beri hayatın bir unsuru olmuştur İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar. Mühendisliğin anası olarak da kabul edilen inşaat mühendisliği askeri mühendislikten sonra gelen en eski temel mühendislik dalıdır İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanların başlıcaları, çevre mühendisliği, geoteknik, belediye ya da kentsel mühendislik, kıyı mühendisliği, ölçme bilgisi, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaştırma mühendisliği konularıdır.

 İnşaat Mühendislerinin istihdam olanakları da oldukça geniştir. Mezunlar konut, endüstriyel yapılar, karayolu ve demiryolu gibi ulaştırma yapıları, su yapıları şantiyelerinde çalışabilecekleri gibi yapıların planlama, projelendirme, yapım, denetim ile mevcut yapıların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi konularında çalışabilmektedirler. Ayrıca Çevre ve Şehircilik, DSİ, Karayolları, Demiryolları, İller Bankası, Belediyeler gibi Kamu Kurumları ile yurtiçi ve yurtdışında bu konularda iş yapan yüklenici firmalarda iş bulma olanağına sahiptir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İnşaat Mühendisliği alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.