Bölüm Hakkında

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2009 yılında kurulmuştur. Fakültenin en önemli bölümlerinden olan İnşaat Mühendisliği Bölümünün amacı temel mühendislik bilimlerinde ve inşaat mühendisliğinin temel alanlarında (yapı, yapı malzemesi, mekanik, geoteknik, hidrolik, ulaştırma ve yapı işletmesi) yeterli bilgiye sahip ve bu bilgileri mesleki hayatlarında kullanabilecek ve uygulayabilecek iyi yetişmiş, sorumluluk sahibi, nitelikli, teknik sorunları çözebilecek, teknolojiye hakim, pratik, girişimci, mesleki etik kurallarına bağlı, bilinçli inşaat mühendisleri yetiştirmektir.

 Ceyhan ilinin, Yumurtalık Serbest Bölgesine, Yumurtalık-Sugözü Termik Santraline, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattına, Hatay sınırındaki Toros Gübre Sanayii'ne, Adana ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgelerine yakın olmasından dolayı, Ceyhan Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü inşaat sektörüne, yeni kurulacak işletmelere istihdam ve danışmanlık hizmetleri sağlama konusunda destek vermeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda bölümümüz, ülkemizin çeşitli inşaat mühendisliği problemleri ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmayı planlamaktadır. Bu sebeplerden dolayı Ceyhan Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılan İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün önemi oldukça büyüktür.

 Ceyhan Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde; Yapı, Yapı Malzemesi, Mekanik, Geoteknik, Hidrolik ve Ulaştırma olmak üzere toplam altı anabilim dalı mevcuttur.